Under sommaren förstärks servicen med hjälpa av turistserviceplatser som kan hjälpa till med broschymaterial och information om vad man kan se och göra.

I Bråvikslandet har vi följande turistserviceplatser :
Cafe Säterdalen, färjeläget Kvarsebo, öppet under sommarsäsong
Café Ro, Östra Husby
Arkösunds Hotell, öppet under sommarsäsong
Arkösunds Livs, öppet under sommarsäsong
First Camp Kolmården, öppet under sommarsäsong
Kanalmagasinet i Mem, öppet under sommarsäsong

Kartan nedan visar alla turistserviceplatser i Norrköping.