Upplev Norrköping fick år 2010 beviljat ett EU-finansierat projekt som innebär en satsning på besökningsnäringen runt Bråviken. Projektettiden var år 2011 till 2013 men blev förlängd tom 31 augusti 2014. Målet var att öka antalet besökare och gästnätter i området.

Projekt ”Bråviken” var ett initiativ från Upplev Norrköping efter att ha blivit kontaktade av Kolmårdens Företagsgrupp. Man såg att det fanns ett behov av att utveckla landsbygdsturismen och även koppla ihop landsbygden med skärgården. Tanken var att nya produkter skulle skapas och befintliga produkter utvecklas. Genom att skapa nya produkter är också en säsongsförlängning fullt möjlig. Aktiviteter och paket skulle bli bokningsbara på nätet för att kunna säljas på bästa sätt.

Upplev Norrköping anställde en projektledare som hade till uppgift att driva projektet. Projektledaren jobbade i tät samverkan med entreprenörer i Kolmården och på Vikbolandet för att utveckla befintliga produkter men även skapa fler bokningsbara produkter.

Projektet finansierades av Kustlandet, en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Kustlandet driver bland annat ett Leaderområde som är en del av ”Landsbygdsprogrammet 2007-2013”. Kustlandets LAG beviljade projektet 3 988 900 kr.

Läs projektplanen här.
Läs slutrapporten här.